MProdukt

Direktor

Komercijala

Računovodstvo

Zijad Mizić

Zijad Mizić

Adisa Mizić

Mob: +387 (0)61 465 336

E-mail: mprodukt.dir@gmail.com

Mob: +387 (0)61 465 336

E-mail: zijo.limarija@gmail.com

Mob: +387 (0)61 523 633

E-mail: mprodukt.rac@gmail.com

Ul. Bosanskih Šehida bb, 77220 Cazin, Bosna i Hercegovina